"Du kan ikke dø" av Ian Currie,

Utrolige funn fra et århundres forskning om døden
I boka "Du kan ikke dø" møter du mennesker som er brakt tilbake til livet etter å ha vært erklært "klinisk døde". og som kan fortelle at de har hatt sin aller vakreste og mest betagende opplevelse.
Du vil få forklaringen på varsler, vardøger, spøkerier og andre gåtefulle fenomener. Og ikke minst mener forfatteren å finne belegg for teorien om reinkarnasjon
Forskningen viser at det blant oss i dag finnes mennesker som har levd tidligere liv, at du har levd før og kommer til å leve nye liv. Kort sagt:
Du kan ikke dø
" Fødselen er ingen begynnelse, døden er ingen ende."
Moderne forskning gir svar på menneskehetens evige spørsmål om liv og død
* Hva skjer når vi dør?
* Finnes det et liv etter dette?
* Lever sjel videre?
* Hva venter oss på " den andre siden "?
* Lever vi en gang - eller følger liv etter liv?
Dette er spørsmål menneskene har beskjeftiget seg med til alle tider og i alle sivilisasjoner. De stilles også av våre forskere. Svarene på disse spørsmålene er overraskende, og bærer bud om at mennesket ikke har noe å frykte av døden.
Ian Currie, som er universitetsprofessor i sosiologi og dødslære, presenterer i denne tankevekkende boken et omfattende og oppsiktsvekkende forskningsmateriale om døden, nær-døden-opplevelser, ut-av-kroppen-reiser, dødsleievisjoner m.m.
I boken "Du kan ikke dø" møter du mennesker som er brakt tilbake til livet etter å ha vært erklært "klinisk døde", og som kan fortelle at de har hatt sin aller vakreste og og mest betagende opplevelse. Du vil få forklaringer på varsler, vardøger, spøkerier og andre gåtefulle fenomener.
Og ikke minst mener forfatteren å finne belegg for teorien om reinkarnasjon.
Forskningen viser at det blant oss finnes mennesker som har levd tidligere liv, og at du har levd før og kommer til å leve nye liv. Kort sagt: DU KAN IKKE DØ!
Utallige generasjoner har befattet seg med det mest grunnleggende av alle spørsmål:
Hvorfor er jeg her?
Hvorfor lever jeg?
Hvor kommer jeg fra?
og hvor er jeg på vei?
Vi blir den siste generasjonen som ikke kjenner svaret.