NEDGRADERT DOKUMENT FRA FBI.

Jorden har blitt besøkt av fredelige vesener fra en parallell verden.
17. januar så kom denne pressemeldingen og CIA har nå åpnet 13 millioner sider med nedgraderte tidligere hemmelige dokumenter som nå ligger tilgjengelig på internett for alle.

I en av disse høyt sikkerhetsklassifiserte dokumentene fra 8. juli 1947 (dagen etter Roswell-hendelsen?) diskuteres det internt at jorden har blitt fast besøkt av interdimensjonelle høyteknologiske vesener fra en annen parallell dimensjon på fredelig oppdrag.

Her er dokumentet fra 8. juli 1947, nedenfor bildet finner du det noenlunde gjenskrevet både på engelsk og norsk. Klikk på bilde for kilde.

This memorandum is respectfully addressed to certain scientists of distinction, to important aeronautical and military authorities, to a number of public officials and to a few publications. The writer has little expectation that anything of import will be accomplished by this gesture. The mere fact that the data here-in were obtained by so-called supernormal means is probably sufficient to ensure its disregard by nearly all the persons addressed: nevertheless it seems a public duty to make it available.

 (Dokumentet er respektfullt adressert til spesielt utvalgte forskere og til viktigere ledere innenfor aeronautical../nå NASA og militæret. Forfatteren har ingen store forventninger til utfallet av gesten, siden dataene er fremkommet ved hjelp av overnaturlige metoder. Dette er sannsynligvis nok til at det blir oversett av personene adressert. Uansett så er det en plikt å gjøre det tilgjengelig. )

A very serious situation may develop at any time with regard to the “flying saucers”. If one of these should be attacked, the attacking plane will almost certainly be destroyed. In the public mind, this might create near panic and international suspicion. The principal data concerning these craft is now at hand and must be offered, no matter how fantastic and unintelligible it may seem to minds not previously instructed in thinking of this type. 

(En veldig alvorlig situasjon kan utvikle seg når som helst vedr. disse UFO-ene. Hvis en av disse skulle bli angrepet, vil flyet som angriper nesten garantert bli ødelagt, og dette vil skape panikk og internasjonal offentlig mistenksomhet. Dataene vedr. disse fartøyene er nå tilgjengelig og kan lages, uansett hvor fantastisk og uintelligent det virker for mennesker som ikke er instruert i å tenke på denne typen fartøy.)

 1. Part of the disks carry crews, others are under remote control. 
 2. (Noen av fartøyene er bemannet, andre er fjernstyrt).
 3.  Their mission is peaceful. The visitors contemplate settling on this plane. 
 4. (De er på et fredelig oppdrag og vurderer å slå seg ned her)
 5. These visitors are human-like but much larger in size. 
 6. (De ligner på mennesker, men er mye større)
 7. They are not excarnate Earth people but come from their own world. 
 8. (De er ikke jordiske, de kommer fra sin egen verden).
 9. They do NOT come from a planet as we use the word, but from an etheric planet which interpenetrates with our own and is not perceptible to us.
 10.  (De kommer ikke fra en planet, men fra et eterisk plan som samhandler med vårt plan men dette planet oppfattes ikke av oss mennesker.
 11. The bodies of the visitors, and the craft, automatically materialize on entering the vibratory rate of our dense matter.
 12.  (Kroppene og fartøyene materialiserer seg automatisk nå de ankommer vår lave vibrasjonshastighet).
 13. The disks possess a type of radiant energy or a ray, which will easily disintegrate any attacking ship. 
 14. (Fartøyene har en slags strålingsenergi som raskt bryter ned andre angripende fartøyer).
 15. They reenter the etheric at will, and so simply disappear from our vision, without a trace.
 16. (De kan ved hjelp av vilje gå tilbake til det eteriske nivå og derfor kan de forsvinne fra vårt synfelt øyeblikkelig og uten et spor.
 17. The region from which they come is not the “astral plane”, but corresponds to the Lokas or Talas. Students of esoteric matters will understand these terms. 
 18. (De kommer ikke fra astralplanet, men et plan som kalles Lokas eller Talas. Dette kan forståes av mennesker som studerer det esoteriske).
 19. They probably cannot be reached by radio, but probably can be by radar. if a signal system can be devised for that apparatus. 
 20. (De kan ikke nås via radio men sannsynligvis via radar, om vi kan finne opp et signalsystem for slike apparater).

We give information and warning and can do no more. Let the newcomers be treated with every kindness. Unless the disks are with-(illegible) a (illegible, illegible) with which our culture and science are incapable of dealing.  (Vi gir informasjon og advarer og kan ikke gjøre noe mer. Behandle nykommerne så vennlig så mulig med mindre fartøyene er med-uleselige?? for vår kultur og vitenskap og ikke i stand til å håndtere.)

A heavy responsibility rests upon the few in authority who are able to understand this matter.

Et stort ansvar hviler nå på de få med autoritet som er i stand til å forstå saken.)

Addendum: The Lokas are oval-shaped, fluted length, oval with a heat-resisting metal or alloy not yet known, the front cage contains the controls, the middle portion a laboratory; the rear contains armament, which consists essentially of a powerful energy apparatus, perhaps a ray…

(Lokaene er ovale, fluted length? med et varmebeskyttende metall av ukjent legering, i fronten er kontrollene, i midten er det et laboratorie og bak er det utrustet med et våpen eller et kraftig energiapparat, kanskje et strålevåpen….)