Den Fiolette Flamme

Den Fiolette Flammen er en høyfrekvent åndelig energi, Den er en oppstigende, transformerende, rensende og livgivende energi av ren guddommelig kjærlighet fra Guds hjerte.

Den Fiolette Flamme er nok en av nåtidens sterkeste rensende kilde. Den kan rense deg for alt du ønsker, og er utrolig fokusert. Det gjelder både karmiske bindinger og nåtidens problemer.

Den nøytraliserer ALT og bringer derfor alt tilbake til din naturlige tilstand. Det kan være med utgangspunkt i kropp, sinn eller ånd. Den Fiolette Flamme har ingen begrensning. Selv Jesus skal ha brukt Den Fiolette Flammes rensende virkning, da han vandret her på jorden.